Pokud se nás ptáte, proč byste měli svá data svěřit naší službě a ne „renomovaným velkým poskytovatelům“, případně říkáte, že „firma xy mi dává x GB prostoru zdarma“, zamyslete se, zdali nízká či nulová cena není vyvážena něčím jiným, co se skrývá v obchodních podmínkách našich konkurentů. 

Ze samotného principu fungování služby MojeZáloha.cz a díky použité technologii IBM Tivoli Storage Manager máte jistotu, že vaše data jsou zašifrována na vašem zálohovaném systému a šifrovací klíč je uložen lokálně na tomto systému. Bez znalosti „passphrase“ (tajného hesla, známého jen vám, z něhož byl klíč vytvořen) nelze data obnovit. Takže i my nemáme vůbec žádnou možnost, jak vaše šifrovaná data číst. Garantujeme vám bezpečné uložení vašich dat, ale odpovědnost za držení a znalost šifrovacího klíče je pouze na vás. Použitá šifra AES s délkou klíče 256 bitů zaručuje naprosté bezpečí a důvěrnost vašich dat. 

Více o bezpečnosti a šifrování se dočtete na oficiálních stránkách výrobce, společnosti IBM: 
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21442342

http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7_7.1.1/com.ibm.itsm.client.develop.doc/apiclient_new_for_version.html


Podmínky některých poskytovatelů úložišť dat či systémů zálohování přes internet (do „cloudu“) jsou nehorázné a přesto evidentně uživatelům nevadí. Pojďme se podívat na některé z nich. 

Začneme tuzemským poskytovatelem, který přeprodává zahraniční řešení, které prodává pod svou značkou a říká o něm: 

„Služba x je moderní a bezpečný zálohovací systém založený na principu online zálohování a obnovy dat, se snadným ovládáním v českém jazyce a s vynikajícím poměrem cena/bezpečnost. 

Jedná se o ideální řešení pro všechny, kteří chtějí s minimálními pořizovacími a nízkými provozními náklady kvalitně zálohovat svá data.“ 

Lákavé sliby marketingových materiálů trochu pokazí licenční podmínky, v nichž jsou některá opravdu podivná ustanovení. 

„6. Přestože není zájmem společnosti xxxxxxxxxx záměrně sledovat Vaše online přenosy, xxxxxxxxxx. si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit obsah, o kterém se domnívá, že může být škodlivý nebo urážlivý pro širokou veřejnost. Ukončení nebo pozastavení vašeho účtu může být následek porušení pravidla nezveřejňovat škodlivý nebo urážlivý obsah. 
… 
… 
9. xxxxxxxxxx si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo dočasně či trvale přerušit službu (nebo kteroukoli její část) a to i bez předchozího upozornění uživatelů. 
“ 

Pojďme se podívat na ty „velké, stabilní a renomované“ společnosti, které nám občas někdo předhazuje s tím, že jedině tito „jsou stabilní a seriózní“. 

Microsoft OneDrive
 
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/microsoft-services-agreement

3.2. Kdo může k mému Obsahu získat přístup? O tom, komu bude umožněn přístup k vašemu Obsahu, rozhodujete v první fázi vy. Poskytnete-li však ostatním uživatelům přístup k Obsahu ve veřejných oblastech Služeb (prostřednictvím funkcí, které povolují veřejné sdílené Obsahu) nebo ve sdílených oblastech, ke kterým mají přístup vámi vybraní uživatelé, výslovně tím souhlasíte, že kdokoli, komu jste Obsah zpřístupnili, může Obsah bezplatně užívat, reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, přenášet, ukládat a sdělovat, a to výhradně v souvislosti se Službami a dalšími produkty a službami společnosti Microsoft nebo držitelů jejích licencí. Nechcete-li ostatním tuto možnost poskytnout, nepoužívejte Služby ke sdílení svého Obsahu. Prohlašujete a zaručujete, že po dobu platnosti této Smlouvy máte (a budete mít) veškerá nezbytná práva k Obsahu nahranému do nebo sdílenému ve Službách a že užívání Obsahu popsané v tomto odstavci neporuší žádný zákon ani právo třetích stran. 

3.3. Co společnost Microsoft s mým Obsahem dělá? Když přenášíte nebo nahráváte Obsah do Služeb, dáváte tím společnosti Microsoft celosvětově právo používat Obsah bezplatně podle potřeby: k tomu, aby vám bylo možné Služby poskytovat (což může zahrnovat změnu velikosti, tvaru nebo formátu vašeho Obsahu, aby vám jej bylo možné lépe uložit nebo zobrazovat), abychom vás mohli chránit a také ke zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Microsoft používá a chrání váš Obsah, jak je uvedeno v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (jak je definováno v oddíle 5). 
Google Drive
 
https://www.google.com/intl/cs/policies/terms/

I tento renomovaný poskytovatel se k vašim datům chová jako ke svým a ani se tím moc netají.

Váš obsah v našich službáchNěkteré z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš. Pokud nahrajete, odešlete, uložíte nebo přijmete obsah do nebo prostřednictvím našich služeb, poskytujete společnosti Google (a subjektům, se kterými společnost Google spolupracuje) celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl (například děl, jež jsou výsledkem překladu, přizpůsobení/adaptací či úprav provedených za účelem jeho lepšího fungování v rámci našich služeb), komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu Práva, která touto licencí udělujete jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Práva, která touto licencí udělujete jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Licence přetrvává i poté, co přestanete naše služby používat (např. firemní zápis přidaný do služby Mapy Google). Některé služby umožňují k obsahu, který jste do služby odeslali, získat přístup nebo jej odebrat. Některé služby zahrnují také podmínky a nastavení, která naše možnosti používání odeslaného obsahu vymezují. Ujistěte se, že při odesílání obsahu do služeb disponujete příslušnými právy k udělení výše uvedené licence. Váš obsah (včetně e-mailů) analyzují naše automatizované systémy, abychom vám mohli nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro vás, například přizpůsobené výsledky vyhledávání, personalizované reklamy a detekci spamu a malwaru. K této analýze dochází při odeslání, přijetí a uložení obsahu. Pokud máte účet Google, můžeme v našich službách zobrazit vaše jméno uvedené v profilu, profilovou fotku a akce provedené ve službách Google nebo v aplikacích třetích stran propojených s vaším účtem Google (například hodnocení +1 či zveřejněné recenze a komentáře). K těmto zobrazením může dojít i v reklamním a jiném komerčním kontextu. Budeme respektovat vaše předvolby, kterými v účtu Google omezíte nastavení sdílení a viditelnosti. Můžete například nastavit, aby se vaše jméno a fotka nezobrazovaly v reklamách. 


Ostatně, abychom nevypadali jako kverulant plivající na konkurenci, podivných obchodních podmínek „velkých poskytovatelů“ si všímají i média. 

http://www.lupa.cz/clanky/skandal-kolem-dropbox-podminek-komu-a-cemu-se-vlastne-upisujeme/