Veřejný cloud MojeZáloha.cz

je služba, která umožňuje uživatelům pravidelné bezpečné zálohování a obnovení důležitých dat umístěných na jejich počítači. K tomu, aby záloha proběhla nemusí uživatel vykonat aktivní krok, nepotřebuje zálohovací média. Nainstaluje si zálohovací program, ve kterém nastaví pravidla zálohování (jednou pro vždy) a zálohování pak v pravidelných intervalech běží samo.

Pravidelné zálohování předem dohodnutých složek se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného internetového spojení na důvěryhodný a bezpečný zálohovací server. Tento zálohovací server je mimo dosah rizik, která běžně ohrožují uživatelská data. Rizika při kterých často dochází k totální ztrátě dat jsou například: požár, krádež, chyba HW, chyba obsluhy, atd. Automatizovaná záloha obsahuje vždy 3 poslední existujici verze souborů a 1 poslední smazanou verzi souboru ještě 60 dní po výmazu!

Uživatel může také jednorázově zálohovat libovolné soubory a složky na svém počítači pomocí grafického uživatelsky příjemného prostření. Jednoduše vybere to co se má zálohovat a spustí zálohu. Tato záloha opět obsahuje 3 poslední existujici verze a 1 poslední smazanou verzi 60 dní po výmazu.

Další možností, kterou služba MojeZáloha.cz nabízí je archivace dat. Narozdíl od zálohy se archivace hodí pro důležitá avšak nepoužívaná data. Tato data uživatel nejprve vybere a poté provede jejich archivaci. Archiv zůstane v bezpečí na serveru MojeZáloha.cz a zákazník si může tato data kdykoli později obnovit.

Zákaznická data jsou proti zneužití chráněna několika způsoby. Vlastní data jsou před odesláním na server komprimována, dále pak šifrována 128 bitovým šifrovacím algoritmem. Spojení mezi zálohovaným počítačem a serverem je chráněno proti odposlechu tunelovým spojením. Zálohovací server je chráněn několika firewally. Data jsou uložena na diskových polích, jsou systematiky monitorována a replikována. Zákazník jako jediný zná přístupové heslo ke svým datům. Bez znalosti tohoto hesla nelze zálohovaná data dekódovat ani provozovatelem služby MojeZáloha.cz.

Služba MojeZaloha.cz využívá nejmodernějších zálohovacích řešení společnosti IBM, je postavena na architektuře klient-server. Služba je určena pro domácnosti i firmy. Chceteli službu používat podívejte se jak na to?

Privátní cloud MojeZáloha.cz

Pro zákazníky, kterým použití veřejného cloudu služby MojeZáloha.cz z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje (ať již kvůli přísným regulacím nakládání s daty a jejich ukládání mimo systémy vlastněné přímo společností nebo pro velikost či komplexnost (kombinace souborových systémů, databází, poštovních systémů, atd.) zálohovaných dat, které si vyžadují individuální řešení, nabízíme vybudování jejich vlastního řešení v privátním cloudu. Jsme schopni takové řešení dodat na klíč či spolupracovat se stávajícími IT dodavateli zákazníka.
Vzhledem k tomu, že jde o jednodušší klon veřejného cloudu naší služby, je jeho implementace velmi rychlá a tudíž cenově příznivá.

Tímto řešením zákazník získá:

  • robustní řešení postavené na technologiích IBM;
  • praxí ověřené funkční řešení;
  • nezávislost na dodavateli služby;
  • plnou kontrolu nad ukládanými daty;
  • možnost outsourcování části či celé správy privátního cloudu;


Výše uvedené výhody je třeba zvážit s ohledem na některé zápory tohoto řešení, které spočívá zejména v nutnosti investice do HW a SW vybavení a nutnosti zaškolení obsluhy. Je třeba také zvážit, že data uložená na privátním cloudu mohou být nepozorností, chybou či úmyslem obsluhy smazána. Standardní nastavení veřejné služby MojeZaloha.cz znemožňuje mazání dat uživatelem. Tuto funkčnost povolujeme jen dočasně a na přímou žádost oprávněné osoby za stranu zákazníka.