Home

Nabídka zálohovacích plánů:

MojeZaloha.cz

MojeZáloha.cz je služba, která umožňuje uživatelům pravidelné bezpečné zálohování a obnovení důležitých dat umístěných na jejich počítači.
K tomu, aby záloha proběhla nemusí uživatel vykonat žádný aktivní krok, nepotřebuje zálohovací média. více zde…

 

Proč si vybrat právě nás?

Skutečně bezpečné úložiště Na rozdíl od ostatních řešení na trhu, my Vaše uložená data nijak nezpracováváme a nevytěžujeme, dokonce to ani nepožadujeme odsouhlasit v obchodních podmínkách. Naše řešení poskytuje naprosto bezpečné a diskrétní úložiště záloh, ke kterým díky unikátnímu šifrovacímu klíči, který vlastníte pouze Vy, nemůže přistupovat ani správce serveru MojeZáloha.cz více zde…

Data v bezpečí

U nás máte svá data vždy v bezpečí. Ostatně, máme dlouholetou zkušenost právě v této oblasti řešení.

Zálohujete jen to co je potřeba

První záloha je sice delší, ale každá další je otázkou několika sekund až minut.

Naši technici jsou Vám k dispozici

Instalace je triviální, přesto ji však na zvláštní objednávku může provést náš technik.

Unikátní řešení

  • Naprostá diskrétnost
  • Data v bezpečí
  • Záloha OS, mailů i databází

Obnova dat?

Ověřte si jak snadno můžete ušetřit Váš čas a náklady při zálohování. Vyzkoušet si testovací zálohu 10GB zabezpečeného diskového prostoru zdarma na 30 dní, anebo si rovnou vyberte jeden z našich zálohovacích plánů. V obou případech si stáhněte a nainstalujte klientský software. (Vhodné pro operační systémy: Windows, Linux) 

Více zde

Otázky a odpovědi

On-Line zálohovací služby umožňují uživatelům pravidelné bezpečné zálohování a obnovení důležitých dat umístěných na jejich počítači. Zálohování se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného internetového spojení na důvěryhodný a bezpečný internetový server. Důležitá data mohou vzniknout jak v zaměstnání tak i doma.

Pokud používáte Váš počítač pro vytváření a ukládání cenných dat, je velmi důležité provádět jakoukoliv formou pravidelného zálohování. Zálohování se provádí proto, aby se zamezilo totální ztrátě Vašich dat při chybě uživatele, nebo při selhání výpočetního systému. Jednoduché zálohování se může provádět například ukládáním dat na různých místech, prostým kopírováním na vyjímatelná média, vypalováním CD a DVD disky, kopírováním na jiný HD v počítači anebo HD jiného počítače v síti.

Aby byl proces zálohování snazší vznikla řada programů, kterým se říká zálohovací software, které umožňují uživatelům zálohovat jejich data na nejrůznější zálohovací média. Protože někteří uživatelé se nechtějí zabývat organizací svých záloh, vznikla další generace zálohovacích systémů, které se nazývají On-Line zálohovací software. Tento software je určen k tomu, aby pravidelně kopíroval důležitá data na bezpečné, privátní místo v internetu. Přenos probíhá pomocí šifrovaného přenosu, prostřednictvím Vašeho připojení k internetu.

Pokud máte funkční internetové připojení Vašeho počítače, můžete využít služby MojeZaloha! k zajištění Vašich důležitých dat před havárií, která se může přihodit zcela nečekaně kdykoliv.

Samozřejmě! Kontaktujte některého z našich prodejců či přímo naši technickou podporu helpdesk@mojezaloha.cz pro aktivaci zkušební 30 denní zálohovací služby. Také můžete napsat e-mail na naše obchodní oddělení obchod@mojezaloha.cz a diskutovat o jiných řešení, které je pro Vás vhodné.

Záleží to na rychlosti Vaší linky i velikosti Vaší zálohy. Úvodní záloha může trvat i několik hodin. Řada uživatelů, kteří mají velký objem zálohovaných dat a pomalou linku provádí první zálohu v průběhu víkendu. Jakmile je jednou první záloha hotová, je každá další záloha je pouze malým souborem dat.

Zálohována jsou totiž pouze ta data, která byla uživatelem nově pořízena, anebo upravena. Obvykle trvá taková záloha pouze několik minut i při pomalém vytáčeném připojení. Přerušení zálohování (např. výpadkem el. energie na Vašem počítači) nemá na zálohu vliv, systém se sám postará o pokračování zálohovacího procesu.

Obsah Vašeho pevného disku je mnohem větší než místo, které si pronajmete na zálohovacím serveru. Váš zálohovací software proto umožňuje vybírat soubory a složky, které chcete zálohovat. Obecně lze říci, že nemusíte zálohovat programy, které máte na zakoupených instalačních CD (například, Word, Excel, atd. )

Proč platit za zálohování dat, která můžete snadno přeinstalovat? Spíš se zaměřte na složky jako jsou Dokumenty, Hudba, Obrázky a na složky a soubory, které obsahují Vaše důležitá data. Mohou to být například data z účetního programu, soubory s kontakty, atd. Při zálohování je možné použít filtry, které např. vyloučí všechny soubory s příponou *.bak

Pro účely správy a kontroly Vašich dat na zálohovacím serveru, umožňuje Váš on-line zálohovací software zobrazovat data uložená na serveru. Ve standardním nastavení je mazání dat pomocí klientského přístupu zakázáno. Na explicitní žádost oprávněné osoby ze strany zákazníka lze oprávnění k mazání dat přidělit. Potom lze přitom také smazat libovolné soubory uložené tímto klientem ze zálohovacího serveru.

Je to služba která umožňuje získat kopii všech Vašich dat zálohovaných na našem serveru na CD/DVD/externím disku bez nutnosti mít aktivní připojení k internetu. Je to vhodné zejména při obnově dlouhodobě pořizovaného archivu a pomalém připojení. Informujte se o možnosti získání Vašich dat na osobním médiu pro obnovu dat: obchod@mojezaloha.cz

Služba MojeZaloha je postavena na nejvyšší možné bezpečnosti a zajištění uchovávaných dat jak proti jejich ztrátě, tak proti jejich úniku do nepovolaných rukou. Zálohovací servery jsou fyzicky i síťově zajištěné. Síťové jištění je řešeno 128bitovoým šifrovacím algoritmem. Jednotliví klienti mají přístup pouze ke svému zálohovacímu prostoru. Zaměstnanci poskytovatele nemají přístup k uloženým datům klientů a přístup administrátorů k datům je taktéž výrazně omezen. Vaší povinností je nastavení hesla (šifrovacího klíče), které zašifruje Vaše data 128 bitovou šifrou již před přenosem na zálohovací server. Taková data přečtete pouze ten, kdo bude znát příslušný šifrovací klíč a bude mít zároveň přístup k zálohovacímu serveru MojeZaloha. Bez znalosti hesla nemůže data přečíst ani provozovatel služby.

Pokud je pro Vás tato i tato garance nedostatečná a chcete svá data zajistit dalším zvlášť bezpečným způsobem, doporučujeme Vaše data zašifrovat některým dalším prostředkem (volné šiřitelné PGP, komerční PointSec či SafeBoot či nativní služba šifrování dat EFS v každých Windows 2000 či Windows XP). Služba MojeZaloha může zálohovat bez ohledu na to, zda se jedná o šifrované či nešifrované soubory a složky.

Technicky není zálohování operačního systému problém, ale tuto variantu nedoporučujeme vzhledem k nákladnosti tohoto řešení. Čistá instalace systému Windows XP představuje téměř 1 GB dat. Služba MojeZaloha je primárně určena pro zálohy datových souborů (doumenty Office, databáze účetních programů, atd.).

To je poměrně častá avšak zcela chybná úvaha. Jakékoliv zařízení připojené k PC (např. externí disk) může být ovlivněno havárií PC či elektrickým zkratem, který zničí nejen samotné PC, ale i periferie k němu připojené. Média typu CD a DVD jsou náchylná k poškození (zkuste si vypálit CD, poškrábat jej a potom z něj data načíst). Navíc v případě zničení Vaší kanceláře při např. požáru nebo vykradením přicházíte i o záložní média. Služba MojeZáloha Vám garantuje dostupnost těchto dat.

Instalace je triviální, přesto ji však na zvláštní objednávku může provést náš technik.

Kontakt

MojeZaloha.cz

Telefon: +420 606 047 035

Email: mojezaloha@exterra-services.cz